Elżbieta Streker-Dembińska
strona prywatna
Wykształcenie
Działalność zawodowa i publiczna
Aktywność w organizacjach pozarządowych
Działalność polityczna
Kim jestem?


Jestem koninianką, inżynierem energetykiem, wieloletnim samorządowcem.

W mijającej kadencji, dzięki znaczącemu wsparciu środków Funduszu Spójności UE zrealizowaliśmy z powodzeniem największą samorządową inwestycję - Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. 


W modelowy sposób zagospodarowujemy selektywnie zebrane odpady, które trafiają do recyklingu, a spalając odpad
y zmieszane odzyskujemy   energię elektryczną i cieplną. Instalacja pracuje przy pełnym obciążeniu już trzeci rok, spełniając wszystkie wymagania technologiczne i środowiskowe. Uczestniczyłam w jej budowie i kieruję jej eksploatacją, co daje mi powód do szczególnej, inżynierskiej satysfakcji.