Elżbieta Streker-Dembińska
strona prywatna
2018 Wybory samorzadowe
Moje priorytety
Dla Konina i jego mieszkańców
Program KKW Lewica Razem
2014 Wybory samorządowe
Moje priorytety
Manifest SLD LEWICA RAZEM
2014 Wybory do Parlamentu Europejskiego
PES Partia Europejskich Socjalistów
Kandydaci SLD-UP
PES Partia Europejskich Socjalistów


Sojusz Lewicy Demokratycznej startuje w wyborach do EUROPARLAMENTU
w ramach Partii Europejskich Socjalistów, która proponuje
 
„Pakt na rzecz postępu dla Europy”.
 
1.         Tworzenie nowych miejsc pracy zapewniających Europejczykom wysoką jakość życia – to pierwszy najważniejszy punkt programu. PES posiada własną strategię zatrudnienia opierającą się na programie „Europejska Gwarancja dla Młodych”. Na realizację tego programu, na walkę z bezrobociem młodych, socjaliści przeznaczą 6 mld euro. PES będzie wspierał małe i średnie przedsiębiorstwa w tworzeniu nowych miejsc pracy. PES popiera harmonizację płacy minimalnej w całej UE.
2.         Odbudowa europejskiej gospodarki. Warunkiem koniecznym tej odbudowy jest odejście od polityki cięć i oszczędności. Stałym postulatem jest wprowadzenie podatku o transakcji finansowych (wpływ w wysokości nawet 1 biliona euro rocznie w skali UE). PES opowiada się za większą koordynacją polityk gospodarczych oraz objęciem decyzji podejmowanych przez Eurogrupę kontrolą Parlamentu Europejskiego.
3.         Sektor finansowy powinien służyć ludziom i realnej gospodarce. Europejczycy płacą za kryzys, którego nie wywołali. Koszty ratowania europejskich banków to 1,6 bilion euro. Taka operacja nigdy nie może się powtórzyć. Konieczna jest głęboka regulacja sektora bankowego i prawne ograniczenie wysokości premii, które wypłacają sobie bankowcy.
4.         Europejski model socjalny nie jest na sprzedaż. Należy obronić państwo opiekuńcze przed cięciami, która chcą przeprowadzić liberałowie i konserwatyści. Europejski model społeczny oparty na wysokiej jakości usługach publicznych w edukacji, służbie zdrowia, transporcie, to najlepszy sposób na walkę z kryzysem.
5.         Obrona równości i praw kobiet. PES będzie walczył z płacową dyskryminacją kobiet, przemocą wobec kobiet oraz o prawo do aborcji w całej UE.
6.         Szacunek dla odmienności. Rosnąca w siłę skrajna prawica stanowi poważne zagrożenie. PES będzie bronił Europy, w której wszyscy obywatele mają równe prawa i obowiązki. Swobodny przepływ osób, jako jeden z fundamentów UE, nie może podlegać jakimkolwiek negocjacjom.
7.         Bezpieczne i zdrowe życie dla wszystkich. PES będzie walczył o zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do zdrowej i bezpiecznej żywności. PES będzie walczył o ochronę prywatności obywateli w Internecie i w realnym życiu.
8.        Bardziej demokratyczna Europa. Europejczycy muszą posiadać większy wpływ na podejmowane przez UE kluczowe decyzje. PES opowiada się za zwiększeniem roli Parlamentu Europejskiego.
9.        Zazielenianie Europy. Europa musi odzyskać pozycję światowego lidera w walce ze zmianami klimatu. PES będzie walczył o wsparcie dla rozwoju odnawialnych źródeł energii.
10.      Wspieranie Europejskiego wpływu na świat. Promocja europejskich wartości, demokracji oraz praw człowieka. Wsparcie procesów demokratyzacyjnych na całym świecie.