Elżbieta Streker-Dembińska
strona prywatna
2018 Wybory samorzadowe
Moje priorytety
Dla Konina i jego mieszkańców
Program KKW Lewica Razem
2014 Wybory samorządowe
Moje priorytety
Manifest SLD LEWICA RAZEM
2014 Wybory do Parlamentu Europejskiego
PES Partia Europejskich Socjalistów
Kandydaci SLD-UP
Dla Konina i jego mieszkańców

Przed nami konieczność zakończenia wielu kolejnych strategicznych, długofalowych inwestycji i działań wymagających konsekwentnej realizacji i prowadzących do rozwoju miasta i pomnażania jego zasobności. Należą do nich przede wszystkim:

 • Wsparcie rozwoju lokalnej, innowacyjnej przedsiębiorczości.
 • Aktywizacja terenów inwestycyjnych.
 • Dokończenie dużych projektów komunikacyjnych.
 • Zapewnienie samowystarczalności energetycznej miasta z uwzględnieniem wszystkich możliwych źródeł energii, w tym geotermalnych.
 • Wielokierunkowe zagospodarowanie wyspy Pociejewo łączącej Stary i Nowy Konin.
 • Budowa dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem ulicy Kolejowej.

Jako przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz członkini Komisji Rodziny i Spraw Społecznych na co dzień poznaję potrzeby mieszkańców w tym obszarze. W kolejnej kadencji najważniejsze jest:
 • Zapewnienie pełnej dostępności do żłobków i przedszkoli – w tym żłobek na osiedlu Chorzeń.
 • Remonty, modernizacje i doposażenie szkół i przedszkoli, w tym zagospodarowanie budynku gimnazjum na osiedlu Chorzeń.
 • Szczególne wsparcie dla organizacji pozarządowych realizujących projekty aktywizujące młodzież.
 • Korzystanie z Budżetu Obywatelskiego jako źródła finansowania lokalnych pomysłów służących mieszkańcom osiedli.
 • Mieszkania z całodobową opieką pielęgniarsko- rehabilitacyjną dla seniorów.
 • Remonty i modernizacja miejskich instytucji kultury (Miejska Biblioteka Publiczna, Młodzieżowy Dom Kultury, Koniński Dom Kultury, w tym gruntowna przebudowa Amfiteatru). 
 • Remonty i modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym Hali Rondo wraz z basenem i obiektami sportowymi.
 • Realizacja projektu „Konin wita – rekreacyjno-informacyjne miejsce spotkań pod zegarem”,
 • Inwestowanie w obszary zieleni na każdym osiedlu: parki, skwery, miejsca wytchnienia i wypoczynku z fontannami, kurtynami wodnymi, brodzikami i placami zabaw dla dzieci.
 • Wdrożenie programu powszechnej edukacji ekologicznej – „Czysty Konin”