Elżbieta Streker-Dembińska
strona prywatna
2018 Wybory samorzadowe
Moje priorytety
Dla Konina i jego mieszkańców
Program KKW Lewica Razem
2014 Wybory samorządowe
Moje priorytety
Manifest SLD LEWICA RAZEM
2014 Wybory do Parlamentu Europejskiego
PES Partia Europejskich Socjalistów
Kandydaci SLD-UP
Moje priorytety

ZAWSZE DLA LUDZI

To hasło wyznacza moje priorytety.

Codzienne kontakty z sąsiadami, współpracownikami, przedsiębiorcami, członkami organizacji pozarządowych sprawiają, że znam potrzeby mieszkańców Konina. Spotkania i wydarzenia gospodarcze, edukacyjne, kulturalne i sportowe są okazją do formułowania nowych oczekiwań, projektów i sposobów ich realizacji.

Naszym wspólnym dążeniem jest miasto dostatnie, otwarte, przyjazne i bezpieczne, dające mieszkańcom w każdym wieku poczucie więzi i dumy.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe, samorządowe i społeczne pozwala mi podejmować nowe wyzwania. Otwartość, zaufanie i społeczna wrażliwość są dla mnie podstawą wzajemnych relacji, a kompetencje gwarancją, że wspólnie przyczynimy się do rozwoju Konina. Naszym dążeniem jest miasto dostatnie, otwarte, przyjazne i bezpieczne, dające mieszkańcomw każdym wieku poczucie więzi i dumy.

 
Jeśli tak, to proszę o Państwa głos.