Elżbieta Streker-Dembińska
strona prywatna
Wykształcenie
Działalność zawodowa i publiczna
Aktywność w organizacjach pozarządowych
Działalność polityczna
Wykształcenie
Wykształcenie
 1978
 • dyplom magistra inżyniera elektroenergetyka Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (specjalność automatyka elektroenergetyczna)
1973
 • matura w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kaliszu
 
Wykształcenie uzupełniające
 2015
 • Rozliczenie końcowe i trwałość projektów realizowanych w ramach POIiŚ
 • Świadectwa kwalifikacyjne E i D grupa1 i 2.
2014
 • Świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – termiczne przekształcanie odpadów.
 • UDT Bezpieczna eksploatacja urządzeń ciśnieniowych
 • Usługi w ogólnym interesie gospodarczym oraz wyliczanie i weryfikacja kwoty rekompensaty.
 • Warunki kontraktowe FIDIC z uwzględnieniem roli inżyniera kontraktu w procesie inwestycyjnym.
 • Szkolenie dla Beneficjentów II osi POIiS w zakresie wdrażania i realizacji projektów
2013
 • Warsztaty – procedury oceny oddziaływania na środowisko dla beneficjentów POIiS.
 • Szkolenie dla Beneficjentów II osi POIiS w zakresie wdrażania i realizacji projektów.
 • Kontrola i nieprawidłowości w projektach dofinansowanych w ramach POIiŚ
2012
 • Rozliczanie projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów POIiŚ
 • Kolorowe certyfikaty dla energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji.
 • Wdrażanie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, nowa perspektywa finansowa 2014-20120
2002
 • Studium Europejskiego Prawa Samorządowego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie
 • 2000
 • Studium Prawno-Samorządowe PAN w Warszawie, oraz certyfikat z zakresu zarządzania w świetle wymagań normy ISO serii 9000,
 • Od 1997 certyfikowany wykładowca NOT.
1996
 • Studium zarządzania Total Quality Management.
 • Certyfikat autora programów modułowych International Labour Organisation TURIN oraz FAS International Consulting IRELAND