Elżbieta Streker-Dembińska
strona prywatna
Wykształcenie
Działalność zawodowa i publiczna
Aktywność w organizacjach pozarządowych
Działalność polityczna
Aktywność w organizacjach pozarządowych
2013 - nadal
członkini założycielka Stowarzyszenia Koniński Kongres Kobiet
2010 – nadal
członkini założycielka Stowarzyszenia ONA Otwarta –Nowoczesna-Aktywna (www.onakonin.pl ), a w latach 2013-2015 Prezes Stowarzyszenia.
1999 - nadal
członek OSP, od 2000 członkini Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych, a w latach 2002-2006 przewodnicząca Sądu Honorowego Zarządu Wielkopolskiego OSP, w 2005 członek, a w latach 2007-2011 sekretarz Parlamentarnego Zespołu Strażaków.
1981 – nadal
Naczelna Organizacja Techniczna, od 2006  - Prezes, a od 2008 r. Prezes Honorowy Rady FSNT NOT w Koninie (www.notkonin.com.pl )
członkini Rady Przyjaciół Harcerstwa,
Przyjaciel Dziecka TPD do 2008 r. członek Zarządu Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie.