Elżbieta Streker-Dembińska
strona prywatna
Wykształcenie
Działalność zawodowa i publiczna
Aktywność w organizacjach pozarządowych
Działalność polityczna
Działalność zawodowa i publiczna
2018 - nadal

dyrektor techniczny MZGOK Sp. z o.o.

2015 - 2018

dyrektor Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie.

2014 - nadal

radna Rady Miasta Konina, przewodnicząca klubu radnych SLD - Lewica Razem; przewodnicząca Komisji edukacji, kultury i sportu; członek Komisji Rodziny oraz Komisji Rewizyjnej. Reprezentuje Radę Miasta w Konińskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.


2012 – 2015
MZGOK sp. o.o. kierownik Jednostki Realizującej Projekt „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”, w tym budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (wartość netto projektu 310 milionów PLN). mzgok.konin.pl/informacje/
2007-2011
poseł na Sejm RP VI kadencji – aktywna w pracach komisji: Skarbu, Gospodarki, Zdrowia (wiceprzewodnicząca), Zespół Parlamentarny ds Energetyki, więcej informacji na stronie: http://orka.sejm.gov.pl/ArchAll2.nsf/Glowny6kad
2006-2007
radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej członek Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej i w Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
2006
dyrektor w firmie Hydrostal w Koninie – wdrożenie ustawy o zbieraniu przetwarzaniu i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
2005  (luty- wrzesień)
w wyniku wyborów uzupełniających – Senator RP Członkini: Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury Zespół Parlamentarny ds Energetyki.– więcej informacji na stroniehttp://ww2.senat.pl/k5/senat/Senator/streker.htm
2002-2005
Starosta Koniński kolejnej kadencji, przewodnicząca Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego, członek Kapituły Konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, Kapituły „Nagrody Gospodarczej Marszałka Wielkopolski”, Rady Programowej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego,
1998-2002
Starosta Koniński, przewodnicząca Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego. Zaangażowana w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ds. Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej oraz Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego oraz Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny -Transport, działających przy ministrze gospodarki.
1981 – 1998
początkowo -specjalista ds. doskonalenia kadr technicznych od 1985 - dyrektor biura Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Koninie,
1978 – 1980
samodzielny energetyk w Kaliskiej Fabryce Fortepianów i Pianin.